Znalecké odhady

Potřebujete znalecký odhad ? Kontaktujte nás.

Oceňování vozidel:

  • Ocenění za účelem nákupu, prodeje nebo vyřazení
  • Ocenění při vkladu majetku do obchodní společnosti
  • Ocenění v určeném čase
  • Ocenění pro účely finančních společností

Odhady strojů a zařízení:

  • Strojů
  • Přístrojů
  • Strojních zařízení
  • Technologických celků