Užitečné informace

Důležité informace pro Vás týkající se jak již pravidel silničního provozu, tak mnohé další. Nemusíte hledat! Vše důležité jsme pro Vás našly.

Bodový systém

Body za porušení zákona zaznamenává do registru řidičů obecní úřad, který vydal řidičské oprávnění řidiči, který se dopustil přestupku či spáchal trestný čin. Musí tak učinit do pěti dnů ode, kdy mu bylo doručeno pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty či trestu. Obecní úřady mají podle novely povinnost na žádost řidiči vydat výpis z registru o jeho záznamech bodového hodnocení.

Testy online

Chcete si vyzkoušet test používaný u zkoušek pro získání řidičského oprávnění. Test pomáhá žákům autoškol i další, kteří se rozhodují o rozšíření řidičského průkazu vyzkoušet své znalosti. Jste schopni správně absolvovat test ?

Syndikovat obsah